Pictogram – a language in pictures

Welcome to the international website for Pictogram, a visual language developed for people with limited or no ability to speak, read and write.

  • You can understand and make yourself understood
  • You can ask questions and get replies
  • You gain support for your thoughts and memory
  • You can formulate feelings and wishes
  • You can communicate!

Kommunikation på olika språk

2016-08-25

När vi behöver förstå varandra men talar olika språk, kan bilder vara en hjälp. Pictogram är ett väl beprövat, visuellt språk som ger en gränsöverskridande kommunikation. Du får en språklig gemenskap som kan öppna nya världar. Just idag finns bildbasen på 20 olika språk, däribland arabiska, dari och somaliska.

På Picto online är det enkelt att skapa dokument på t.ex. svenska och sedan växla till ett annat språk. Du lägger bara upp de pictobilder du vill ha i dokumentet och väljer sedan språk uppe i höger hörn. Det gör att du kan hitta bilder och omvandla så att den andra personen kan läsa ordet. Personer som inte läser alls kan ha stor hjälp av pictobilder. De underlättar den vardagliga kommunikationen och återfinns också ute i samhället, exempelvis som skyltning av sjukhus, restaurang eller toalett. Pictobilderna kan användas på många sätt: För direkt kommunikation, förberedelse av en aktivitet eller för att berätta vad som händer under dagen.


Smart functions and useful tools - try it!

Try Picto Online Order Picto Online

Advantages with Picto Online:

  • You do not need to hire an IT technician to install software
  • You can login and work with pictograms on all your computers – at work, when travelling and at home
  • you gain immediate access to all new pictograms